OUR
MISSION

Deskundig en correct vermogensadvies
van kennismaking tot oplossing

UNIEKE AANPAK

 

Polares staat voor een nieuwe visie rond vermogensplanning: geëngageerd en met kennis van zaken, familiale vermogens adviseren en structureren in de groei, het behoud en de overdracht naar volgende generaties.

 

Onafhankelijk van andere partijen gaat Polares voor uitgekiende oplossingen met een heldere kostenstructuur, in zorgzaam management zoals binnen een familiebedrijf. Vermogensplanning impliceert een individuele aanpak per klant, gericht op de beste oplossing voor de klant.

SUCCESSIE

Uw nalatenschap bij de juiste persoon aan een zo laag mogelijke kost

VERMOGEN

Uw belastingen en kosten ↘
uw rendement ↗

INKOMEN

Uw inkomen behouden wat er ook gebeurt

PENSIOEN

Uw levenstandaard verder zetten na stopzetting van uw activiteit

R

Polares is er voor u

want dankzij vermogensplanning wordt er structuur gebracht in het verwerven, het bezit en de overdracht van vermogen.
Indien gewenst, kan reeds vandaag vermogen overgedragen worden zonder dat u de zeggenschap over dit vermogen en/of de inkomsten uit handen geeft. Dit geeft u de zekerheid dat u alle financiële slagkracht behoudt en uw levensstandaard tenminste op hetzelfde peil blijft!

R

Polares is er voor uw erfgenamen

omdat eventuele onnodige conflicten vermeden worden wanneer uw nalatenschap uitgevoerd wordt volgens uw wensen en hierdoor gestructureerd kan overgaan op uw erfgenamen. Dankzij goede planning zullen uw erfgenamen een aanvaardbaar bedrag aan erfbelasting dienen te betalen.

R

Polares is er voor uw bedrijf

omdat de toekomst van uw bedrijf een belangrijk gegeven is. Familiale (stapsgewijze) opvolging, overlating, stopzetting, … de meest ideale weg wordt samen met u uitgestippeld.

KLANTEN VAN POLARES ZIJN GERUST IN HUN FINANCIËLE TOEKOMST