(Y)OUR
LIFE’S WORK

We ondernemen alles om er te geraken
en we stoppen niet tot we er zijn.

Duidelijke financiële doelstellingen zorgen voor gemoedsrust!

 

Daarom enkele vragen

1. Is uw nalatenschap geregeld (wie krijgt wat en wat zal het kosten) ?

2. Bent u vandaag tevreden over het rendement van uw portefeuille ?

3. Weet u hoeveel vermogen u nodig hebt om uw levensstandaard te behouden ?

4. Bespaart u voldoende belastingen op uw vermogen?

5. Hebt u een volledig en duidelijk overzicht van uw vermogen?

6. Krijgt u naast advies over uw roerend vermogen ook advies voor uw onroerend vermogen?   

JA | NEE

JA | NEE

JA | NEE

JA | NEE

JA | NEE

JA | NEE

Antwoordde u minimum 2 keer “NEE” , dan kunnen we samenwerken

SUCCESSIE

 

Wie krijgt uw nalatenschap : uw partner, uw kinderen/kleinkinderen of de Belgische staat ?

Veel nieuwe klanten zijn meer dan 20 jaar geleden getrouwd. Ze hadden toen nog geen (klein)kinderen en eerder een beperkt vermogen. Vandaag ziet de situatie er compleet anders uit en toch hebben ze nog steeds hetzelfde huwelijksstelsel of -contract.
Niet altijd verstandig en gewenst omdat in heel wat gevallen de langstlevende de controle en de beschikbaarheid over een aanzienlijk deel van het opgebouwde vermogen verliest.

Sommigen hebben reeds een keuzebeding en concluderen dat hiermee de successie is opgelost. Niets is minder waar! Er is nog geen euro aan successiekost uitgespaard, integendeel!

Overzicht van de Vlaamse successierechten in rechte lijn:

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Simulatieberekening van de totale successiekost.
 • Evaluatie van uw huwelijks- of samenlevingscontract.
 • Organisatie van uw vermogen zodat de nalatenschap bij de juiste persoon of personen terechtkomt.
 • Structurering van het vermogen met betrekking tot controle en maximale beschikbaarheid.
 • Correcte oplossingen om hoge successierechten te vermijden.
 • Advies en begeleiding bij de opmaak van testamenten en schenkingen.

VERMOGEN

 

De Belgische belastingsdruk op arbeid is enorm.
Ook op vlak van uw vermogen is deze de laatste jaren verhoogd, denk maar aan:

 

 • Verhoging van de roerende voorheffing van 15% -> 21% -> 25% -> 27% en nu 30%;
 • Uitbreiding van deze verhoogde roerende voorheffing op de meerwaarde van de meeste beleggingsfondsen;
 • Verdubbeling van de premietaks op spaarverzekeringen van 1,1% naar 2%;
 • Sterke stijging van de beurstaksen op aan- en verkopen op de beurs;
 • Stijging van de liquidatiebonus van 10% naar 25 %;

Deze nieuwe of verhoogde belastingen hebben allemaal een negatieve impact op uw vermogen.

Gevolgen van roerende voorheffing op uw vermogen:

Uit dit eenvoudig voorbeeld blijken heel duidelijk de negatieve gevolgen van belastingen op het vermogen. Ook uw vermogen is onderhevig aan roerende voorheffing.

Wat kan Polares voor u doen ?

 • De zware belastingdruk maximaal uitstellen en daar waar mogelijk vermijden (Dit kan een winst opleveren van quasi € 10 000 op elke € 100 000 over een looptijd van 10 jaar!).
 • De algemene belastingdruk verlagen (successierechten, belastingen op onroerende inkomsten, … )
 • Een globaal overzicht maken van uw vermogen en dit op regelmatige tijdstippen actualiseren.
 • De zoektocht vergemakkelijken bij de keuze van een topbeheerder.

INKOMEN

 

U wilt uw inkomen optimaliseren én beschermen?

Zorg dat u zoveel mogelijk overhoudt van wat u verdient en wees u bewust van de mogelijke financiële risico’s.

Als zelfstandige of vrije beroeper geeft u voortdurend het beste van uzelf. Maar heeft u wel stappen ondernomen om uw koopkracht te behouden in geval van werkonbekwaamheid? Wat bij overlijden? Kunnen uw naasten de huidige levensstandaard verderzetten?

Bruto daguitkeringen (max. 24 dagen in een maand) bij invaliditeit:

Met een maandelijks inkomen van minder of net boven de € 1 000 bruto is het duidelijk
dat een aanvulling vaak noodzakelijk is.

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Inkomensmaximalisatie in functie van de eigen behoefte, rekening houdend met de actuele fiscaliteit.
 • Berekening van de financiële impact ten gevolge van overlijden, ziekte en invaliditeit.
 • Oplossingen ter beperking van deze financiële impact.
 • Bescherming van de nabestaanden.

PENSIOEN

 

Lijkt uw pensioen nog veraf of kijkt u reeds uit naar deze nieuwe periode in uw leven ? Feit is dat u vanaf dan alle tijd zult hebben om volop te genieten … indien u het zich financieel kan veroorloven.

Feiten

 • € 858 is de Europese armoededrempel;
 • € 1 326,9 de gemiddelde maandelijkse kostprijs van een rusthuis;
 • voor 74 % van de Belgen zal het wettelijk pensioen ontoereikend zijn om hun levenstandaard te behouden.

Gemiddeld netto wettelijk pensioen:

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Berekenen hoeveel vermogen u nodig hebt om uw levensstandaard verder te zetten.
 • Optimaliseren van uw fiscale pensioen- en spaarplannen.
 • Opmaken van een stappenplan om tot het gewenste pensioenvermogen te komen.
 • Verlagen van de fiscale druk en verhogen van het rendement.
 • Vermijden van hoge successierechten.