Displaying 1-1 of 1 result(s).

(Y)OUR

LIFE'S WORK

 

We ondernemen alles om er te geraken

en we stoppen niet tot we er zijn.

 

line

Duidelijke financiële doelstellingen zorgen voor gemoedsrust!

objectives
Daarom enkele vragen
 
1. Is uw nalatenschap geregeld (wie krijgt wat en wat zal het kosten) ?
 
2. Bent u vandaag tevreden over het rendement van uw portefeuille ?
 
3. Weet u hoeveel vermogen u nodig hebt om uw levensstandaard te behouden ?
 
4. Bespaart u voldoende belastingen op uw vermogen?
 
5. Hebt u een volledig en duidelijk overzicht van uw vermogen?
 
6. Krijgt u naast advies over uw roerend vermogen ook advies voor uw onroerend vermogen?
 
Antwoordde u minimum 2 keer “NEE” , dan kunnen we samenwerken

 

SUCCESSIE

 

Wie krijgt uw nalatenschap : uw partner, uw kinderen/kleinkinderen of de Belgische staat ?

Veel nieuwe klanten zijn meer dan 20 jaar geleden getrouwd. Ze hadden toen nog geen (klein)kinderen en eerder een beperkt vermogen. Vandaag ziet de situatie er compleet anders uit en toch hebben ze nog steeds hetzelfde huwelijksstelsel of  -contract.
Niet altijd verstandig en gewenst omdat in heel wat gevallen de langstlevende de controle en de beschikbaarheid over een aanzienlijk deel van het opgebouwde vermogen verliest.

Sommigen hebben reeds een keuzebeding en concluderen dat hiermee de successie is opgelost. Niets is minder waar! Er is nog geen euro aan successiekost uitgespaard, integendeel!

 

Overzicht van de Vlaamse successierechten in rechte lijn:

 
Van Tot Tarief
€ 0 € 50 000 3%
€ 50 000 € 250 000 9%
vanaf € 250 000   27%

Ter info : bij broers en zussen loopt dit op tot 65 %

 

 

 

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Simulatieberekening van de totale successiekost.
 • Evaluatie van uw huwelijks- of samenlevingscontract.
 • Organisatie van uw vermogen zodat de nalatenschap bij de juiste persoon of personen terechtkomt.
 • Structurering van het vermogen met betrekking tot controle en maximale beschikbaarheid.
 • Correcte oplossingen om hoge successierechten te vermijden.
 • Advies en begeleiding bij de opmaak van testamenten en schenkingen.
Vraag hier meer info
hands

 

VERMOGEN

 

De Belgische belastingsdruk op arbeid is enorm.

Ook op vlak van uw vermogen is deze de laatste jaren verhoogd,

denk maar aan:

 

 • Verhoging van de roerende voorheffing van 15% -> 21% -> 25% -> 27% en nu 30%;
 • Uitbreiding van deze verhoogde roerende voorheffing op de meerwaarde van de meeste beleggingsfondsen;
 • Verdubbeling van de premietaks op spaarverzekeringen van 1,1% naar 2%;
 • Sterke stijging van de beurstaksen op aan- en verkopen op de beurs;
 • Stijging van de liquidatiebonus van 10% naar 25 %;

Deze nieuwe of verhoogde belastingen hebben allemaal een negatieve impact op uw vermogen.

lap top

Gevolgen van roerende voorheffing op uw vermogen:

Kapitaal belegd aan 3 % met 30 % RV Uitstel RV Zonder RV
Startkapitaal € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00
5 jaar € 111 767,77 € 111 945,56 € 115 929,42
10 jaar € 124 920,34 € 125 793,73 € 134 391,68
15 jaar € 139 620,68 € 141 847,56 € 155 796,82
20 jaar € 156 050,92 € 160 458,34 € 180 611,25

Uit dit eenvoudig voorbeeld blijken heel duidelijk de negatieve gevolgen van belastingen op het vermogen. Ook uw vermogen is onderhevig aan roerende voorheffing.

calculator

Bereken hier de impact op uw vermogen

 

Wat kan Polares voor u doen ?

 • De zware belastingdruk maximaal uitstellen en daar waar mogelijk vermijden (Dit kan een winst opleveren van quasi € 10 000 op elke € 100 000 over een looptijd van 10 jaar!).
 • De algemene belastingdruk verlagen (successierechten, belastingen op onroerende inkomsten, ... )
 • Een globaal overzicht maken van uw vermogen en dit op regelmatige tijdstippen actualiseren.
 • De zoektocht vergemakkelijken bij de keuze van een topbeheerder.
Vraag hier meer info

 

INKOMEN

 

U wilt uw inkomen optimaliseren én beschermen?

Zorg dat u zoveel mogelijk overhoudt van wat u verdient en wees u bewust van de mogelijke financiële risico’s.

Als zelfstandige of vrije beroeper geeft u voortdurend het beste van uzelf. Maar heeft u wel stappen ondernomen om uw koopkracht te behouden in geval van werkonbekwaamheid? Wat bij overlijden? Kunnen uw naasten de huidige levensstandaard verderzetten?

 

Bruto daguitkeringen (max. 24 dagen in een maand) bij invaliditeit:

 

 
Situatie Met gezinslast Alleenstaande Samenwonende
Zonder stopzetting € 53,99 / dag € 40,81 /dag € 33,13 /dag
  € 1 295,76 /maand € 979,44 /maand € 795,12 /maand
Met stopzetting € 53,99 /dag € 43,21 /dag € 37,05 /dag
  € 1 295,76 /maand € 1 037,04 /maand € 889,20 /maand

Bron : Riziv-FGOV 2013

 

Met een maandelijks inkomen van minder of net boven de € 1 000  bruto is het duidelijk
dat een aanvulling vaak noodzakelijk is.

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Inkomensmaximalisatie in functie van de eigen behoefte, rekening houdend met de actuele fiscaliteit.
 • Berekening van de financiële impact ten gevolge van overlijden, ziekte en invaliditeit.
 • Oplossingen ter beperking van deze financiële impact.
 • Bescherming van de nabestaanden.
Vraag hier meer info
 
coins

 

line

PENSIOEN

Lijkt uw pensioen nog veraf of kijkt u reeds uit naar deze nieuwe periode in uw leven ? Feit is dat u vanaf dan alle tijd zult hebben om volop te genieten ... indien u het zich financieel kan veroorloven.

Gemiddeld netto wettelijk pensioen:

Feiten

 • € 858  is de Europese armoededrempel;
 • € 1 326,9 de gemiddelde maandelijkse kostprijs van een rusthuis;
 • voor 74 % van de Belgen zal het wettelijk pensioen ontoereikend zijn om hun levenstandaard te behouden.
pensioen chart

€ 635

€ 923

€ 2 059

€ 941

€ 1 243

€ 2 453

Hoeveel bedraagt uw maandelijkse levensstandaard ?

Vraag hier de gratis rekentool

 

calculator

 

 

Wat kan Polares voor u doen ?

 • Berekenen hoeveel vermogen u nodig hebt om uw levensstandaard verder te zetten.
 • Optimaliseren van uw fiscale pensioen- en spaarplannen.
 • Opmaken van een stappenplan om tot het gewenste pensioenvermogen te komen.
 • Verlagen van de fiscale druk en verhogen van het rendement.
 • Vermijden van hoge successierechten.

Vraag hier meer info